Disclaimer

De informatie op Blaffert.net is gebaseerd op gepubliceerde geruchten, meningen, speculaties en feiten. Het kan dus waar of niet waar zijn en het moet niet als feit worden aangenomen.

Blaffert.net kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elke vorm van schade, direct of indirect, voortvloeiend uit door ons geplaatste items.

Alle foto's en video's op Blaffert.net zijn eigendom van de eigenaars. Wij hebben geen copyright op deze inhoud.

Alle foto's en video's op Blaffert.net zijn verzameld van publieke bronnen en websites, waarvan we uitgaan dat ze publiek domein zijn.

Als je foto's of video's op onze website herkent, waarvan je denkt dat ze copyright hebben, stuur dan een e-mail naar ons.

We proberen altijd de originele bronnen van ons website materiaal te vinden, maar soms is die informatie niet beschikbaar. We proberen bij zo veel mogelijk foto's en video's op onze website een link te zetten naar de website waar het origineel opstaat.

Informatie die aan Blaffert.net wordt doorgegeven kan worden gepubliceerd op Blaffert.net. Als informatie niet mag worden gepubliceerd moet dit expliciet worden aangegeven.

Veel posts op Blaffert.net zijn rechtstreekse links naar andere websites. Eventuele klachten over dergelijke items dienen dus altijd in de eerste plaats aan de betreffende sites te worden gericht.

.